בית יולדות: מרכז לידה עצמאי כמיזם המקדם בריאות נשים

חלומות מתגשמים. לפני עשר שנים הגינו בדמיוננו מקום שבו נשים יוכלו ללדת בבטחון ובחופש. 
מקום שבו נעבוד כמיילדות עצמאיות , נלווה נשים במהלך ההריון , בלידה וגם לאחר הלידה. בית יולדות קם כשלש שנים לאחר שנפגשנו לראשונה ופעל בגדרה במשך שבע שנים.
כשהקמנו את בית יולדות בסתיו של שנת 2011  סימני השאלה היו רבים והוודאות היתה קטנה אך איתנה. פעלנו במרץ ואהבה רבה במשך שבע שנים. הפסקנו לקבל לידות ביולי 2018.
אלו היו שנים בהן בית יולדות הפך להיות מוכר ואהוב כמרכז לידה ייחודי בישראל.
המודל שעבדנו לפיו היה לווי הריון כתנאי לקבלת הלידה ונוכחות של שתי מיילדות בלידה. התכניות שלנו להגדלת צוות המיילדות נגדעו באחת עם צו הסגירה של משרד הבריאות.
 
אנחנו ממשיכות לפעול בשדה הלידה כאקטיביסטיות למען הקמת מרכזי לידה עצמאיים בישראל. אנחנו יודעות שבית יולדות היווה דוגמא נפלאה ללידות בריאות ובחלומנו מרכזי לידה עצמאיים בכל עיר בישראל. בקרוב נפרסם את הסטטיסטיקה של הלידות שהתקיימו (במהלך שנת 2018-19).